Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

80 Lượt xem

Kết nối Visual Studio Code với AWS Lightsail

AWS Lightsail

lightsail1.png
Hướng dẫn này sẽ giải thích các bước đơn giản để kết nối Visual Studio Code địa phương của bạn với máy chủ AWS Lightsail.

Yêu cầu tiên quyết

 1. Máy chủ AWS Lightsail
 2. Visual Studio Code

Bước 1: Cài đặt tiện ích mở rộng Remote SSH trong VS Code

Mở Visual Studio Code của bạn và tìm kiếm Remote SSH trong cửa sổ Extensions như hình dưới đây. Chọn tùy chọn đầu tiên tương tự như mục được đánh dấu mũi tên trong hình dưới và cài đặt.
lightsail2.png

Bước 2: Tải khóa SSH trên máy chủ AWS Lightsail của bạn

Chọn tab connect trong máy chủ AWS Lighstail của bạn và nhấp vào Download default key. Bạn có thể lưu tệp ở bất kỳ nơi nào an toàn trên máy tính cá nhân của bạn.
lightsail3.png

Bước 3: Đặt quyền cho tệp khóa đã tải về để chỉ cho phép người dùng đọc và ghi

Sau khi tải khóa SSH về, bạn phải đặt quyền cho tệp khóa. Nếu không thì khi connect từ VS Code tới Lightsail sẽ bị xảy ra lỗi sau:

The authenticity of host 'ec2-XX-XXX-XXX-XXX.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com (XX.XXX.XXX.XXX)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:5vDb7b5ozqxJ0FbDv9Qao4LYSd5a+Do5p6Ay6/ZNyV0.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added 'ec2-XX-XXX-XXX-XXX.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com,XX.XXX.XXX.XXX' (ECDSA) to the list of known hosts.
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@     WARNING: UNPROTECTED PRIVATE KEY FILE!     @
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Permissions for 'web-site.pem' are too open.
It is required that your private key files are NOT accessible by others.
This private key will be ignored.
Load key "web-site.pem": bad permissions
[email protected]: Permission denied (publickey,gssapi-keyex,gssapi-with-mic).

Điều này có thể được thực hiện trên terminal bằng cách chạy lệnh dưới đây:

Đối với Linux

chmod 600 <đường_dẫn_tới_tệp>

Đối với Windows

Do không thể dùng lệnh chmod trên Windows, nên thay vào đó chúng ta sẽ dùng tới lệnh icacls.exe như sau:

# $path: Đặt đường dẫn đến tệp khóa mục tiêu
$path = ".\aws-ec2-key.pem"
# Đặt lại quyền hiện tại của tệp mục tiêu
icacls.exe $path /reset
# Cấp quyền đọc (chmod 400) cho người dùng thực hiện
icacls.exe $path /GRANT:R "$($env:USERNAME):(R)"

Lưu ý bạn cũng có thể hủy đi quyền vừa đặt bằng lệnh sau:

# Xóa quyền đọc (※ Nếu bạn thực hiện đến đây, quyền sẽ bị xóa)
icacls.exe $path /inheritance:r

Bước 4: Thiết lập cấu hình SSH trong VS code

Sau khi cài đặt Remote SSH, bạn sẽ nhận thấy một biểu tượng mới có tên Remote Explorer với hình dạng màn hình trên menu bên của bạn (biểu tượng được đánh dấu trong hình dưới đây). Chọn menu này và nhấp vào biểu tượng bánh răng để mở cấu hình SSH. Chọn tệp theo đường dẫn “Users/{tên_người_dùng_của_bạn}/. ssh/config”.
lightsail6.png

Trong tệp cấu hình, tuân theo định dạng dưới đây để kết nối với máy mục tiêu từ xa của bạn (HostName, IdentityFile và User phải được thụt vào một tab).

Host 35.1xx.xx.xx
  HostName 35.1xx.xxx.xx
  IdentityFile /<đường_dẫn_đến_tệp_SSH_key>/LightsailDefaultKey-eu-west-2.pem
  User bitnami

lightsail7.png

Sau khi lưu tệp cấu hình, một mục tiêu SSH mới sẽ xuất hiện như được hiển thị dưới đây. Nếu mục tiêu mới không tự động hiển thị, bạn có thể nhấp vào nút làm mới ở đầu cửa sổ SSH Targets.

Bước 5: Kết nối

Di chuột qua mục tiêu SSH mới và nhấp vào Connect to Host in New Window. Hoặc, bạn có thể nhấp chuột phải vào mục tiêu SSH mới và nhấp vào Connect to Host in Current Window.

Chuyển đến Explorer (mục đầu tiên trong menu bên) và chọn Open folder. Cây thư mục máy chủ AWS Lightsail sẽ hiển thị và bạn có thể chọn thư mục để mở trên máy chủ Lightsail của bạn.

Thế là xong

Kết luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn các bạn về cách Kết nối Visual Studio Code với AWS Lightsail rồi. Hi vọng bài viết có ích cho công việc của các bạn.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic