Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0
Nội dung

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

45 Lượt xem

Sử dụng AWS Lambda và SAM để lưu kết quả đầu ra vào tệp trong môi trường local

AWS SAMAWS Lambda

Tóm tắt

Trong quá trình phát triển Lambda, việc sử dụng SAM (Serverless Application Model) giúp cho việc dev ở môi trường local trở nên dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, khi gọi Lambda ở local, thông thường kết quả không được lưu vào tệp theo cách thông thường mà thay vào đó hiển thị trên cửa sổ terminal (đối với Mac).

Vì vậy, tôi muốn lưu kết quả đầu ra và nhật ký của Lambda vào tệp và đây là bản ghi chú về cách thực hiện.

SAM (Serverless Application Model) là gì?

SAM (Serverless Application Model) là một framework mã nguồn mở rất hữu ích trong việc phát triển Lambda.

Việc sử dụng SAM giúp đơn giản hóa quá trình dev ở môi trường local đáng kể. Điều này giúp phát triển Lambda nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Còn đây là Doccoment về SAM:

Khi muốn lưu kết quả đầu ra và nhật ký vào tệp

Như dưới đây, khi bạn chạy Lambda ở local bằng SAM CLI mà không chỉ định bất kỳ tùy chọn nào, kết quả không được lưu vào tệp.

$ sam local invoke MyFunctionName
...
{"statusCode": 200, "body": "{\"message\": \"hello world\"}"}

Do đó, bạn có thể sử dụng tùy chọn để lưu kết quả đầu ra và nhật ký vào tệp. Sau đây là cách thực hiện:

Đầu tiên, bạn chuẩn bị một hàm Lambda đơn giản.

def handler(event, context):
    print("log")
    return "hello world"

Sau đó, lưu kết quả đầu ra của hàm Lambda, tức là “hello world”, vào tệp.

sam local invoke 1> stdout.log

Tương tự, bạn cũng có thể lưu nhật ký vào tệp.

sam local invoke 2> stderr.log

Bằng cách sử dụng các tùy chọn này trong SAM CLI, bạn có thể lưu kết quả đầu ra và nhật ký của Lambda vào tệp. Điều này giúp bạn dễ dàng kiểm tra kết quả và nhật ký sau này.

Tham khảo:

Bài viết cùng chuyên đề [ AWS ]

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic