Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

46 Lượt xem

Cách tạo một thư mục nếu nó chưa tồn tại bằng Laravel 8

PHPLaravel 8

Trong quá trình tạo ứng dụng hoặc làm việc với các tệp tin trong ứng dụng của bạn, bạn sẽ muốn lưu trữ một tệp tin trong một thư mục. Đôi khi sẽ có trường hợp thư mục chưa tồn tại.

Bạn muốn tạo thư mục đó trong quá trình này để tệp tin có thể được lưu trữ mà không cần phải yêu cầu người dùng gửi lại yêu cầu.

Khi đó bạn có thể tạo thư mục bằng cách sử dụng hàm File::makeDirectory() với
cú pháp như sau:

Cú pháp

File::makeDirectory($path, $mode, $recursive, $force)

Parameters

Hàm File::makeDirectory nhận các tham số đầu vào sau đây:

 • $path: Chuỗi này đại diện cho đường dẫn của thư mục chúng ta muốn tạo.

 • $mode: Đây là một số nguyên gồm bốn chữ số được sử dụng để thiết lập quyền cho thư mục.

 • $mode: Đây là một biến boolean được sử dụng để chỉ định xem chế độ đệ quy có được thiết lập hay không.

 • $force: Đây là một biến boolean, khi được thiết lập, cho phép bạn tạo một tệp tin trong đường dẫn hồ sơ ngay cả khi các thư mục trong đường dẫn không tồn tại.

Giá trị trả về

Hàm trả về true nếu thư mục yêu cầu được tạo. Nếu không, nó trả về false.

Ví dụ cụ thể:

public function createDirecrotory(Request $request)
{
  $path = public_path('upload/');

  if(!File::isDirectory($path)){
    File::makeDirectory($path, 0777, true, true);

    // th lưu tr tp tin trong đường dn va to.
  }  
}

Mã trên có biến $path, đó chính là thư mục tải lên nơi bạn muốn lưu trữ tệp tin.

Khi đó chúng ta kiểm tra xem nó có tồn tại không, và nếu không, chúng ta sẽ tạo thư mục tải lên.

Lưu ý: Hàm File::isDirectory() được sử dụng để kiểm tra xem đường dẫn đã cho có tồn tại hay không. Lưu ý: Hàm File::isDirectory() được sử dụng để kiểm tra xem đường dẫn đã cho có tồn tại hay không.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã tổng hợp cách tạo một thư mục nếu nó chưa tồn tại bằng Laravel 8 rồi. Hi vọng nó sẽ giúp ích cho bạn.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic