Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

  632 Lượt xem

Lấy ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng trong PHP

PHP

Memo cách lấy ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng trong PHP.

Lấy ngày đầu tiên của tháng trong PHP

Cú pháp:

date(‘Y-m-01’);

Ví dụ:

$date = date('Y-m-01');
print($date);

//2022-05-01

Lấy ngày cuối cùng của tháng trong PHP

Cú pháp:

date(‘Y-m-t’);

Ví dụ:

$date = date('Y-m-t');
print($date);

//2022-05-31

Kết luận

Trên đây là 2 cách đơn giản nhất giúp chúng ta lấy ngày đầu tiên và cuối cùng của tháng trong PHP.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic