Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

513 Lượt xem

Chuyển đổi datetime thành date hoặc time trong PHP

PHP

Memo cách chuyển đổi datetime thành date hoặc trong PHP.

Khi nào cần chuyển đổi datetime thành date hoặc time trong PHP

Trong laravel chúng ta hay dùng timestamp và tạo các cột created_atupdated_at và lưu chúng trong database với kiểu dữ liệu datetime, ví dụ như 2022-05-10 20:08:08 chẳng hạn.

Khi cần so sánh ngày, so sánh thời gian, hoặc là cần lưu chúng dưới dạng date hay time vào database, khi đó cần phải chuyển đổi kiểu datetime thành các định dạng thời gian khác thì mới có thể sử dụng được.

Chuyển đổi datetime thành date trong PHP

Cách đơn giản nhất là sử dụng kết hợp hàm DateTime và phương thức format trong PHP như sau:

$datetime = "2022-05-10 20:08:08";
$date = (new DateTime($datetime))->format('Y-m-d');
print($date);

//2022-05-10

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng hàm explode trong PHP để tách phần date riêng từ datetime như sau:

$datetime = "2022-05-10 20:08:08";
$date = explode(" ",$datetime);
print($date[0]);

//2022-05-10

Chuyển đổi datetime thành time trong PHP

Cũng với 2 cách ở trên nhưng chúng ta chỉ cần thay đổi một chút là có thể chuyển đổi datetime thành time trong PHP rồi.

Cách 1:

$datetime = "2022-05-10 20:08:08";
$time = (new DateTime($datetime))->format('H:i:s');
print($time);

//20:08:08

Cách 2:

$datetime = "2022-05-10 20:08:08";
$time = explode(" ",$datetime);
print($time[1]);

//20:08:08

Kết luận

Thế là xong mẹo chuyển đổi datetime thành các định dạng thời gian khác trong PHP.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic