Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

475 Lượt xem

Laravel Eloquent: Lấy và chuyển dữ liệu từ object sang array

Laravel

Memo cách lấy và chuyển dữ liệu từ database bằng Laravel Eloquent từ dạng object sang array.

Laravel Eloquent: Lấy dữ liệu dưới dạng object

Chúng ta có thể lấy dữ liệu từ database dưới dạng object bằng cách viết lệnh sql và sau đó chạy nó như sau:

use Illuminate\Support\Facades\DB;
//...

$str_sql = "SELECT *". " FROM at_time_records ".
          " WHERE at_time_records.user_id = ".$user_id.
          " AND at_time_records.date = '".$date."'".
          " ORDER BY at_time_records.record_type_id";
$result =DB::select(DB::raw($str_sql));

Kết quả thu được sẽ dưới dạng một mảng object:

array (
 0 => 
 (object) array(
   'id' => 1,
   'user_id' => 1,
   'record_type_id' => 1,
   'date' => '2022-05-09',
   'created_at' => '2022-05-10 20:45:14',
 ),
 1 => 
 (object) array(
   'id' => 2,
   'user_id' => 1,
   'record_type_id' => 2,
   'date' => '2022-05-09',
   'created_at' => '2022-05-10 20:45:26',
 ),
)

Laravel Eloquent: Chuyển dữ liệu từ dạng object sang array

Sau khi lấy dữ liệu dưới dạng object, hãy dùng kết hợp json_decodejson_encode để chuyển object này sang dạng array như sau:

$result =DB::select(DB::raw($str_sql));
$result = json_decode(json_encode($result), true);

Khi đó mảng object sẽ chuyển thành array như sau:

array (
 0 => 
 array (
  'id' => 1,
  'user_id' => 1,
  'record_type_id' => 1,
  'date' => '2022-05-09',
  'created_at' => '2022-05-10 20:45:14',
 ),
 1 => 
 array (
  'id' => 2,
  'user_id' => 1,
  'record_type_id' => 2,
  'date' => '2022-05-09',
  'created_at' => '2022-05-10 20:45:26',
 ),
)

Tổng kết

Oke thế là xong một mẹo nhỏ giúp bạn lấy và chuyển dữ liệu từ object sang array với Laravel Eloquent.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic