Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

  1384 Lượt xem

Lấy thứ trong PHP

PHP

Memo cách lấy thứ trong PHP từ ngày hiện tại hoặc một ngày bất kỳ, cũng như lấy thứ đó dưới dạng tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ nào đó.

Lấy thứ hiện tại trong PHP

Trong PHP chúng ta có thể dùng phương thức format() để lấy số thứ tự của ngày trong tuần (Chủ nhật, thứ 2, thứ 3, …, thứ 7 ứng với 0, 1, 2, …, 6).

Ứng dụng format() kết hợp với một mảng array, chúng ta có thể lấy thứ hiện tại trong PHP từ ngày hiện tại như dưới đây:

<?php
$datetime = new DateTime();
$week = array("Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday ", "Thursday ", "Friday ", "Saturday ");
$w = (int)$datetime->format('w');
$day_of_week = $week[$w];
print($day_of_week); 

//Tuesday
?>

Lại nữa, bằng cách thay đổi giá trị của mảng week, chúng ta cũng có thể lấy thứ bằng tiếng Việt trong PHP như sau:

<?php
$datetime = new DateTime();
$week = array("CN", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7");
$w = (int)$datetime->format('w');
$day_of_week = $week[$w];
print($day_of_week); 

//T3
?>

Lấy thứ từ ngày bất kỳ trong PHP

Một cách tương tự chúng ta cũng có thể lấy thứ từ ngày bất kỳ trong PHP bằng cách thay đổi đối số của hàm DateTime() như ví dụ sau:

<?php

$str = "2022-05-08 20:08:08";

$datetime = new DateTime($str);
$week = array("CN", "T2", "T3", "T4", "T5", "T6", "T7");
$w = (int)$datetime->format('w');
$day_of_week = $week[$w];
print($day_of_week); 

//CN
?>

Kết luận

Thế là xong mẹo nhỏ giúp chúng ta lấy thứ trong PHP từ ngày hiện tại hoặc một ngày bất kỳ, cũng như lấy thứ đó dưới dạng tiếng Việt hoặc bằng ngôn ngữ nào đó.

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic