Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

367 Lượt xem

Laravel Jetstream Register: Thêm thông tin tạo tài khoản vào bảng users

JetstreamLaravel

Memo cách thêm cột thông tin đăng nhập mới vào bảng users của Laravel Jetstream Register.

Thêm company_name vào Model và migration

App/Models/User.php

class User extends Authenticatable
{
  //...
  protected $fillable = [
    'name',
    'company_name',
    'email',
    'password',
  ];

}

database\migrations\2014_10_12_000000_create_users_table.php

return new class extends Migration
{
  //...
  public function up()
  {
    Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
      $table->id();
      $table->string('name');
      $table->string('company_name');
      //...
    });
  }  

}

Sửa trong folder app

app\Actions\Fortify\CreateNewUser.php

Validator::make($input, [
   : 
 'company_name' => ['required', 'string', 'max:255'],
])->validate();
return User::create([
   :
 'company_name' => $input['company_name'],,
]);

Thêm vào Register view blade

resources\views\auth\register.blade.php

<div>
  <x-jet-label for="company_name" value="{{ __('Company Name') }}" />
  <x-jet-input id="company_name" class="block mt-1 w-full" type="text" name="company_name" :value="old('company_name')" required autofocus autocomplete="company_name" />
</div>

Kết quả

Laravel Jetstream Register.png

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic