Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

457 Lượt xem

Tổng hợp các hàm trong JavaScript và jQuery hay dùng

jQueryJavaScript

Tổng hợp một số hàm trong jQuery và JavaScript mà mình hay dùng trong dự án (sẽ update thường xuyên)

Lấy id trong jQuery

var el = $('#record-btn');

var el2 = document.getElementById("record-btn");

Lấy thuộc tính name của button vừa click trong jQuery

$(document).on('click', '.record-btn button', function (event) {
  var el = $(this);
  action = el.attr('name');
});

Lấy phần tử đầu tiên trong jQuery

element.children(":first").toggleClass("redClass");

Lấy first-child của parent trong jQuery

$(this).parent().children(':first-child')

Thêm class vào một phần tử chỉ định

$("#hoge").addClass('yaho')

Xóa class từ một phần tử chỉ định

$("#hoge").removeClass('yaho')

Lấy giá trị từ thẻ input trong jQuery

input = $("input").val()

Lấy giá trị html từ một phần tử trong jQuery

html = $("#hoge").html()

Xoá disable trong class chỉ định

$(".record-btn").removeAttr("disabled")

Kiểm tra một phần tử có phải là disable hay ko

$('#record-btn').prop("disabled");

Kiểm tra sự kiện click của button với class chỉ định trong jQuery

  $(document).on('click','button.hoge', function(){
    //
  });

Tobe continues…

kiyoshi
Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic