Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

45 Lượt xem

Về Lỗi link error khi Sử Dụng Python Cài Đặt Bằng Homebrew

PythonHomebrew

Đối tượng

Những người gặp phải lỗi sau khi chạy brew doctor:

Warning: You have unlinked kegs in your Cellar
Leaving kegs unlinked can lead to build-trouble and cause brews that depend on
those kegs to fail to run properly once built. Run `brew link` on these:
  python
$ brew link python

Vấn đề là sau khi chạy brew link python, vẫn gặp phải lỗi.

Nội dung lỗi

Linking /usr/local/Cellar/python/3.6.4_4... Error: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks

Khi kiểm tra thư mục, phát hiện rằng thậm chí không có thư mục nào như /usr/local/Frameworks.

Giải pháp

Tạo thư mục và cấp quyền hạn cho nó.

$ sudo mkdir /usr/local/Frameworks
$ sudo chown $(whoami):admin /usr/local/Frameworks

Sau đó, chạy lại brew link python.

Thế là xong.

Tôi nhớ rằng khi tôi nâng cấp lên El Capitan, tôi cũng đã thực hiện các bước tương tự.

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic