Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

48 Lượt xem

[Python] Tạo môi trường ảo trong CentOS với venv

CentOSPython

1. Giới thiệu

Python có một cơ chế quản lý gói gọi là pip, giúp bạn dễ dàng cài đặt các mô-đun bên ngoại. Khi phát triển nhiều dự án (theo đơn vị ứng dụng) trên một máy chủ môi trường phát triển, có thể xuất hiện yêu cầu cài đặt gói cơ bản cho mỗi dự án.

Vì vậy, chúng ta sử dụng mô-đun venv để tạo môi trường ảo Python cho mỗi dự án. Việc sử dụng môi trường ảo mang lại các lợi ích sau:

 • Quản lý gói riêng biệt cho mỗi môi trường ảo.
 • Sử dụng lệnh python để gọi bất kỳ phiên bản Python nào.
 • Dễ dàng tạo, xóa môi trường ảo mà không làm bẩn cấu trúc thư viện Python hệ thống.

2. Điều kiện tiên quyết

 • Máy chủ môi trường phát triển sử dụng CentOS 7.6.1810.
 • Python sử dụng phiên bản 3.6.8 từ kho lưu trữ IUS.
 • Đã đăng nhập vào máy chủ môi trường phát triển.

3. Tạo môi trường ảo

Tạo một thư mục dự án tùy ý và sau đó tạo môi trường ảo trong thư mục đó. Vì muốn quản lý môi trường ảo theo dự án, chúng ta đặt tên môi trường ảo là ‘venv’.

$ mkdir test-project
$ cd test-project
$ python3.6 -m venv venv
$ ls -ld venv/
drwxrwxr-x. 5 vagrant vagrant 74 7月 7 20:12 venv/

4. Kích hoạt môi trường ảo

Kích hoạt môi trường ảo đã tạo.

Khi kích hoạt môi trường ảo, lệnh python sẽ thay đổi thành phiên bản tương ứng của Python.

Vì chúng ta đã sử dụng lệnh python3.6 (Python 3.6.8) khi tạo môi trường ảo, lệnh python cũng sẽ thay đổi thành phiên bản đó.

$ source venv/bin/activate
(venv)$ python -V
Python 3.6.8

5. Cài đặt gói vào môi trường ảo

Sau khi kích hoạt môi trường ảo, hãy sử dụng pip để cài đặt các gói.

Dòng lệnh đầu tiên là nâng cấp pip lên phiên bản mới nhất.
Dòng lệnh thứ hai cài đặt gói requests.
Dòng lệnh thứ ba hiển thị danh sách các gói đã được cài đặt bằng pip.

Bằng cách sử dụng pip, bạn có thể xác nhận rằng gói requests và các phụ thuộc của nó đã được cài đặt.

(venv)$ pip install --upgrade pip
(venv)$ pip install requests
(venv)$ pip freeze
certifi==2019.6.16
chardet==3.0.4
idna==2.8
requests==2.22.0
urllib3==1.25.3

6. Vô hiệu hóa môi trường ảo

Vô hiệu hóa môi trường ảo.

Như vậy, môi trường Python hệ thống sẽ được kích hoạt. Các gói được quản lý bằng pip cũng sẽ chuyển sang gói trên hệ điều hành (trong trạng thái chưa cài đặt gì).

(venv)$ deactivate
$ python -V
Python 2.7.5
$ pip3.6 freeze
$

7. Tổng kết

Chúng ta đã sử dụng mô-đun venv để tạo môi trường ảo.

Môi trường ảo được tạo cho mỗi dự án (theo đơn vị ứng dụng).
Phát triển và chạy ứng dụng trong môi trường ảo là quy trình tiêu biểu.
Cài đặt gói bằng pip nên thực hiện trong môi trường ảo.

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic