Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

52 Lượt xem

Laravel và các lệnh xóa cache hay dùng

PHPLaravel

Laravel đôi khi vẫn giữ lại cache bên trong ngay cả khi bạn khởi động lại Apache, dẫn đến việc không cập nhật chương trình mà bạn đã thay đổi. Dưới đây là một số cách để xóa cache.

Các lệnh xóa cache cơ bản

Nếu bạn không sử dụng dịch vụ web như API và không có view, bạn không cần chạy view:clear.

php artisan cache:clear
php artisan config:clear
php artisan route:clear
php artisan view:clear

Các lệnh xóa cache nâng cao

Khi bạn muốn làm mới toàn bộ cache bằng cách tải lại autoloading và thực hiện tối ưu hóa.

composer dump-autoload
php artisan clear-compiled
php artisan optimize
php artisan config:cache

Tạo lại khóa

Khi bạn muốn tạo lại khóa và hoàn toàn vô hiệu hóa cache trước đó.

php artisan key:generate

Scheduler

Cache của Scheduler không bao giờ biến mất khi sử dụng các lệnh trước đó, do một quy tắc khóa. Bạn có thể xóa rõ ràng các tệp cache như sau.

$ pwd
/path/to/your/laravel/storage/framework
$ ls -l schedule-*
-rw-r--r-- 1 apache apache 0 Jun  8 18:02 schedule-0d894ecd1e342cc720e1556766671673
-rw-r--r-- 1 apache apache 0 Jun  6 12:09 schedule-c4b93c084c29f9c504d4f412f1540947
$ rm -f schedule-*

Cache của Config

Khi giá trị được định nghĩa trong .env không thể đọc được (null) khi sử dụng env("YOUR_PARAMETER"). Bạn có thể xóa tệp cache tương ứng như sau (tham khảo: hasen’s tech life).

$ pwd
/path/to/your/laravel/bootstrap/cache
$ ls -l
-rw-rw-r-- 1 apache apache 10780 May 28 15:48 config.php
$ rm -f config.php

(Ghi chú thêm)
Tính từ phiên bản 5.2 trở đi, khi cache tồn tại, env() sẽ bị vô hiệu hóa (null) khi được sử dụng ngoại trừ config/*.php (tham khảo: Upgrade guide - Laravel, tham khảo: Laravel では env() を config 系ファイル以外の場所に書いてはいけない - Qiita).

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic