Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

70 Lượt xem

Tổng hợp 11 loại Annotation hay dùng trong Java

annotationJava

Annotation là gì

Annotation (chú thích, ghi chú) có nghĩa là thêm thông tin vào chương trình, thậm chí có thể thêm văn bản vào lề. Nếu bạn hiểu Annotation, mã nguồn Java sẽ trở nên dễ đọc hơn.
Annotation có thể được chia thành 3 loại dựa trên sự có hoặc không có dữ liệu và số lượng dữ liệu.

    • Chú thích đầy đủ với nhiều dữ liệu

Những Annotation thường sử dụng

@Override

Chỉ định rằng phương thức được mô tả đang ghi đè một phương thức của lớp cha. Nó tạo ra một lỗi nếu không có phương thức nào trong lớp cha được ghi đè.

@Deprecated

Chỉ định rằng quy định của phương thức được mô tả đã bị lạc hậu. Nó có thể được sử dụng khi bạn muốn giữ nguyên quy định cũ trong khi áp dụng quy định mới trong Java.

@SuppressWarning

Chỉ định một thông báo cảnh báo sẽ bị tắt cho phương thức được gọi với đối số cụ thể.

Các Annotation khác

Ngoài 3 Annotation đã giới thiệu ở trên, có các Meta-Annotation được gọi là Annotation chủ để định nghĩa chúng.

@Target

Được sử dụng để khai báo Annotation tự định nghĩa của bạn áp dụng cho đối tượng nào. Có thể áp dụng cho lớp, phương thức, biến, v.v.

@Retention

Sử dụng để xác định liệu thông tin Annotation có được giữ lại trong quá trình biên dịch hoặc khi chương trình đang chạy hay không.

@author

Chỉ định tên tác giả.

@param

Chỉ định tham số và mô tả của chúng.

@return

Chỉ định mô tả giá trị trả về.

@exception

Chỉ định lớp ngoại lệ và mô tả của nó mà phương thức có thể ném.

@version

Chỉ định phiên bản của lớp hoặc phương thức.

@see

Chỉ định các lớp hoặc phương thức liên quan.

Tài liệu tham khảo

Getting Started with Javadoc and Annotations (1/4)
【Java Basics】How to Use and Create Annotations
What is Java “Annotation”? Explanation of usage and creation

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic