Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

60 Lượt xem

Khi không thể tự động điều chỉnh độ rộng cột bằng autofit trong write_excel của Polars.

PythonPolars

Câu hỏi

Bạn có thể xuất dữ liệu ra Excel bằng phương thức write_excel trong polars.DataFrame của Polars. Bằng cách chỉ định True cho đối số autofit của write_excel, bạn có thể tự động điều chỉnh độ rộng của các cột. Tuy nhiên, khi có các ký tự hai byte, việc tự động điều chỉnh này có thể không hoạt động đúng cách.

Biện pháp xử lý

Trong Polars, bạn sử dụng mô-đun xlsxwriter để xuất dữ liệu ra Excel, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa nó. Trong tệp utility.py của xlsxwriter, có một hàm có tên là xl_pixel_width. Trong đó có dòng mã:

length += CHAR_WIDTHS.get(char, 8)

Bạn có thể thay đổi con số 8 này thành khoảng 12 để có kết quả tốt hơn.

Kết quả

Sau khi thay đổi, kết quả sẽ tốt hơn.

Thông tin tham khảo
polars=0.19.7
xlsxwriter=3.1.9

dev_pro_it
Đang làm IT tại Japan

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

  1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
  2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
  3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic