Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
0
0

Đăng ngày:

 

Sửa ngày:

68 Lượt xem

AWS Backup là gì?

AWS BackupAWS

Chào buổi tối ae, lại là tôi đây. Trong bài viết này hãy cùng tìm hiểu về AWS Backup nhé

AWS Backup là một dịch vụ giúp tự động hóa việc sao lưu dịch vụ AWS mà bạn đang sử dụng và tạo sự thống nhất trong quá trình sao lưu. Nó cũng cho phép theo dõi các hoạt động sao lưu đối với nhiều tài nguyên AWS. Trước đây, bạn cần phải viết mã hoặc sử dụng Lambda để thực hiện sao lưu định kỳ, nhưng với AWS Backup, bạn không cần phải làm việc đó nữa.

Đặc điểm của AWS Backup

  • Dịch vụ sao lưu quản lý hoàn toàn:
   Nhiệm vụ sao lưu được tự động thực hiện.
  • Thiết lập chỉ cần vài lần nhấp chuột trên giao diện quản lý:
   Dễ sử dụng ngay cả với người mới bắt đầu.
  • Hiển thị tất cả các nhật ký hoạt động sao lưu:
   Tiết kiệm thời gian cho công tác kiểm tra và giám sát.
  • Tính phí dựa trên sử dụng:
   Dễ dàng điều chỉnh chi phí.

Lợi ích của AWS Backup

  • Quản lý sao lưu tập trung:
   Sao lưu tài nguyên AWS toàn diện và dữ liệu được quản lý on-premises.
  • Nâng cao tuân thủ về sao lưu:
   Có thể cấu hình theo yêu cầu nội bộ và yêu cầu quy định.
  • Chi phí thấp:
   Không cần chi phí ban đầu và không cần máy chủ riêng biệt để sao lưu.

Dịch vụ được hỗ trợ bởi AWS Backup

  • Ổ đĩa Amazon Elastic Block Store (EBS)
  • Máy chủ Amazon EC2 (bao gồm ứng dụng Windows)
  • Ứng dụng hỗ trợ dịch vụ sao lưu ổ đĩa bóng đổ ổ Windows trên EC2 (ứng dụng hỗ trợ VSS cho Windows Server, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, và nhiều ứng dụng khác)
  • Cơ sở dữ liệu Amazon RDS (bao gồm cụm Amazon Aurora)
  • Bảng Amazon DynamoDB và hệ thống tệp Amazon Elastic File System (EFS)
  • Hệ thống tệp Amazon FSx cho NetApp ONTAP
  • Hệ thống tệp Amazon FSx cho OpenZFS
  • Hệ thống tệp Amazon FSx cho Windows File Server
  • Hệ thống tệp Amazon FSx cho Lustre
  • Cơ sở dữ liệu Amazon Neptune
  • Cơ sở dữ liệu Amazon DocumentDB (tương thích với MongoDB)
  • Ổ đĩa Cổng Lưu trữ AWS (AWS Storage Gateway)
  • Dịch vụ Lưu trữ đơn giản (Amazon S3)
  • Máy ảo VMware CloudTM on AWS và máy ảo VMware on-premises
  • Bản sao lưu thủ công của Amazon Redshift
  • SAP HANA trên EC2 (phiên bản xem trước)

Trường hợp sử dụng hữu ích

Dịch vụ có sẵn mặc định cũng thực hiện việc sao lưu, nhưng khi bạn sử dụng dịch vụ không hỗ trợ việc sao lưu mặc định, bạn cần phải tạo sao lưu bằng tay. Tuy nhiên, việc sử dụng AWS Backup giúp bạn tạo sao lưu dễ dàng hơn. Chi phí cũng rất hợp lý, cho phép bạn triển khai một cách dễ dàng.

Cách thực hiện sao lưu và tạo luật

 1. Truy cập AWS Backup → AWS Backup → Backup plans → Create backup plan
  スクリーンショット 2023-10-24 1.26.53.png
 2. Nhập thông tin cần thiết cho luật sao lưu, bao gồm tần suất và thời điểm sao lưu.
  スクリーンショット 2023-10-24 1.28.16.png

  Tổng kết

  Tóm lại, việc sử dụng AWS Backup giúp bạn tạo sao lưu dễ dàng. Một khi bạn đã cấu hình theo yêu cầu của doanh nghiệp, dịch vụ sẽ tự động thực hiện sao lưu, giúp tăng hiệu suất công việc. Với tính năng quản lý hoàn toàn, bạn không cần quản lý, và việc triển khai dễ dàng cũng là một điểm mạnh. Nếu bạn muốn nâng cao hiệu suất công việc, quản lý sao lưu toàn diện với chi phí thấp, hãy thử sử dụng AWS Backup.
aws_pro
Đã có SAA, sẽ lấy SAP trong tương lai gần.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Tại sao không đăng ký và nhận được nhiều hơn từ RồngVàngIT ?

Bạn cần đăng nhập để sử dụng chức năng này, cùng hàng loạt các chức năng tuyệt vời khác của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic