Bài viết Câu hỏi About RongvangIT
profile Pic
2
1

Đăng ngày:

  135 Lượt xem

Những hàm built-in cơ bản trong Python

Python

Xin chào các bạn
Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu một số hàm phổ biến trong ngôn ngữ lập trình Python, một ngôn ngữ linh hoạt và mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những hàm này giúp các nhà phát triển thực hiện nhanh chóng các công việc cơ bản và phức tạp.

Ta bắt đầu ngay thôi nào:

1. print()

Hàm print() được sử dụng để hiển thị thông tin trên màn hình. Nó là một cách đơn giản để in ra giá trị của biến, chuỗi hoặc bất kỳ đối tượng nào khác:

print("Hello, World!")

2. len()

Hàm len() trả về độ dài của một dãy, chuỗi, hoặc bất kỳ đối tượng có thể đếm được nào đó:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
length = len(my_list)
print(length) # Output: 5

3. input()

Hàm input() được sử dụng để nhận đầu vào từ người dùng thông qua bàn phím:

name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name + "!")

4. range()

Hàm range() tạo ra một dãy số liên tiếp. Thường được sử dụng trong vòng lặp:

for i in range(5):
  print(i)

5. max()min()

Hàm max() trả về giá trị lớn nhất trong một dãy số hoặc danh sách, trong khi min() trả về giá trị nhỏ nhất:

numbers = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]
max_value = max(numbers)
min_value = min(numbers)
print("Max:", max_value) # Output: 9
print("Min:", min_value) # Output: 1

6. sum()

Hàm sum() tính tổng của các phần tử trong một dãy số:

numbers = [1, 2, 3, 4, 5]
total = sum(numbers)
print("Tổng:", total) # Output: 15

7. type()

Hàm type() trả về loại dữ liệu của một đối tượng:

x = 5
y = "Hello"
print(type(x)) # Output: <class 'int'>
print(type(y)) # Output: <class 'str'>

8. sorted()

Hàm sorted() sắp xếp các phần tử của một dãy hoặc danh sách:

my_list = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5]
sorted_list = sorted(my_list)
print(sorted_list) # Output: [1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9]

Kết luận

Những hàm trên chỉ là một phần nhỏ của những hàm phổ biến có sẵn trong Python. Hiểu rõ về chúng sẽ giúp bạn xây dựng và duy trì mã nguồn Python một cách hiệu quả. Hãy tiếp tục nghiên cứu để khám phá thêm nhiều chức năng khác trong ngôn ngữ này bạn nhé.

Bình luận

Bài viết chưa có bình luận. Hãy trở thành người bình luận đầu tiên!
Sign up for free and join this conversation.
Sign Up
If you already have a RongvangIT account Login
Danh sách thư mục
Bắt đầu ngay với RồngVàngIT - nền tảng chia sẻ kiến thức lập trình tuyệt vời cho kỹ sư Việt Nam!

Hãy đăng nhập để sử dụng hàng loạt các chức năng tuyệt vời của RồngVàngIT !

 1. 1. Bạn sẽ nhận được các bài viết phù hợp bằng chức năng theo dõi tag và người dùng.
 2. 2. Bạn có thể đọc lại các thông tin hữu ích bằng chức năng lưu trữ nội dung.
 3. 3. Chia sẻ kiến thức, đặt câu hỏi và ghi lại quá trình trưởng thành của mình cùng RồngVàngIT !
Tạo tài khoản Đăng nhập
profile Pic